logos_3
Component 7 – 1@2x
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj
sl
header_mail
header_phone
ZPZR_logotip_pokoncni
Component 7 – 1@2x

DogodkiZaključna konferenca projekta ZPZR

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za ...

50 let KIMDPŠ: V prihodnost na izkušnjah preteklosti

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je ob svoji 50-letnici v Ljubljani organiziral strokovno srečanje. Prvi dan srečanja je ...Kako izboljšati vračanje na delo zaposlenih po dolgotrajni bolniški odsotnosti?

V projektu ZPZR želimo okrepiti poznavanje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter procesa vračanja na delo tako med delodajalci kot tudi ...Psihosocialni vidik vračanja na delo

V projektu ZPZR si prizadevamo za povezovanje različnih strok, ki so vključene v proces vračanja na delo. Pri tem poudarek namenjamo tudi ...Posvet Obvladovanje zdravstvenega absentizma starejših zaposlenih s prilagoditvami delovnih mest

Vodja projekta ZPZR Metka Teržan je na posvetu projekta Polet predstavila dobre prakse zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu ...

XX. Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2021

Na 20. Dnevih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije smo predstavili projekt ZPZR predvsem z vidika specialista medicine dela, promet in športa in ...

16. Kongres Evropskega foruma za raziskave v rehabilitaciji

Vodja projekta ZPZR mag. Valentina Brecelj je predstavila slovenski sistem vračanja na delo s poudarkom na prednostih, ki jih prinaša projekt ...

4. Konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Vodja projekta ZPZR Metka Teržan je na konferenci predstavila projekt, analizo vključitev po 14 mesecih trajanja projekta ter izzive in potencialne ...Izobraževanje za zdravnike in druge strokovne delavce, vključene v projekt ZPZR

Za uspešno izvajanje načrtovanih projektnih aktivnosti je izjemno pomembno sodelovanje širše strokovne javnosti, vse od zdravnikov, izvajalcev ...

XIX. Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2020

Vodja projekta ZPZR Metka Teržan je predstavila projekt na Dnevih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, kjer se je zbralo prek 100 strokovnjakov ...